Fællessang+

Fællessang+

I 2010 udkom 3. udgave af sangbogen "Fællessang". Der har siden udgivelsen været arbejdet på, hvordan nye sange til brug i kristne foreninger og menigheder kan udgives oftere og mere fleksibelt. Projektet hedder "Fællessang+" og ideen er, at der årligt udgives en pakke med nye sange, som kan købes via www.nodebasen.dk til direkte print.
På den måde kan man nemt få nyt input i menighederne og man kan på en nem måde få fat i de bedste af de nye sange, der er kommet ud de sidste par år.

Denne side er en midlertidig side. Når første Fællessang+-pakke udkommer i 2014, vil der blive præsenteret en ny hjemmeside, som mere uddybende præsenterer de enkelte sange.

Noder og sangbog

Husk at næsten alle sange fra den nuværende Fællessang-sangbog (Fællessang 3) kan købes online på Nodebasen.dk, hvis du har brug for at få en enkelt node til dig selv eller et sæt til hele lovsangsbandet.

Hele sangbogen Fællessang3 kan købes hos Lohse.


Bag Fællessang+: LMU, IMU, KFS, ELU. Webmaster